Onze Structuur Stuurgroep

De stuurgroep komt om de 3 maand samen. Hier zitten vertegenwoordigers in van:

  • Lokaal bestuur Machelen (dienst vrije tijd, sociale dienst, medewerkers HvhK, beleidsmedewerkers)
  • intersectoraal medewerker K&G
  • CKG de Kleine Parachute