Gezondheid Huisarts

Een huisarts is het eerste aanspreekpunt voor mensen van alle leeftijden met gezondheidsvragen of -problemen.

Op de website van de huisartsenkring Harno kan je alle huisartsen rond de Brusselse Noordrand terugvinden.

Dringend een huisarts nodig in het weekend of op een feestdag?

Hiervoor kan je terecht bij de huisartsenwachtpost voor dringende medische zorgen. De ingang van de Huisartsenwachtpost bevindt zich naast de ingang van de Spoed AZ Jan Portaels.

Meer info op de website van de huisartsenwachtpost.