Opvoeden

Opvoeden houdt in dat ouders hun kind begeleiden bij de ontwikkeling tot iemand die zelfstandig kan meedoen aan de samenleving. Dit doen ouders door:

  • Het bieden van een verzorgende en beschermende omgeving.  
  • Het bieden van structuur. 
  • Het overdragen van kennis en het bijbrengen van waarden en normen. 

Opvoeden doe je niet alleen. Heel wat mensen uit jouw omgeving helpen jou hierbij. Op deze pagina vind je meer info over opvoeden, hulp bij opvoeden en ontmoeten van andere ouders.